Ostatnio uaktywniłem się naukowo. Kolejne publikacje i artykuły oraz uczestnictwo w wielu konferencjach, coraz bardziej przybliża mnie do myśli o kolejnym etapie rozwoju naukowego. Czy to tempo uda mi się utrzymać?

Wiele piszę naukowo o rozwoju lokalnym, o nowoczesnych instrumentach zarządzania w samorządzie terytorialnym. W ostatnim czasie uczestniczyłem w kilku konferencjach naukowych poruszających problematykę nowoczesnego zarządzania samorządem terytorialnym. Myślę, że te doświadczenia można wykorzystać w sprawnym zarządzaniu samorządem głogowskim. Z tego, z czego jestem dumny, to opracowanie koncepcji zarządzania strategicznego jednostką samorządu terytorialnego, którą prezentowałem podczas konferencji pt. Nauka dla Polski, która odbyła się w 2006 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Aktualnie, koncepcję tą poszerzam o elementy zarządzania procesowego. Jest to nowoczesne podejście do zarządzania, wręcz wymagane do stosowanie  w samorządach dynamicznie rozwijających się.

Zbiorowy slajd:

Slajdy pojedyncze:

koncepcjakoncepcjakoncepcjakoncepcjakoncepcjakoncepcja

Moje publikacje (współredagowane):