10 tez jak rządzić inaczej  jest modyfikacją koncepcji przedstawionej przez T.Geablera i D.Osbornea. Autorzy, w książce pod tytułem: Rządzić inaczej – jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi reformowania sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych. Dokonałem modyfikacji tych rozważań dostosowując je do realiów naszego miasta. Czy taka koncepcja jest u nas realna?

10 tez – slajdy zbiorowo:

10 tez – pojedyncze slajdy: