Sława jest super. Pracując w Sławie można mieć wrażenie, że to co o wielkiej polityce się mówi, w małych gminach zupełnie nie występuje. Tutaj występują zupełnie inne problemy. Ale to też może przynosić satysfakcję?

Moja przygoda ze Sławą rozpoczęła się 1 czerwca 2009 r. Nie powiem, żeby od samego początku było słodko i ciekawie. Ale w miarę upływu czasu oraz rozumienia tamtejszych realiów coraz bardzie zaczęło mi się to podobać. Bossowski styl zarządzania Burmistrza oraz profesjonalizm i merytoryczne wsparcie Zastępcy oraz stoicki spokój i duże doświadczenie Pani Sekretarz owocuje wspaniałymi wynikami. Sława jest w dużym rozpędzie rozwojowym. Ostatnio zrealizowane inwestycje pokazują, że można coś nowego dla gminy zrobić.Sztandarowe projekty to: Projekt turystyczny za niespełna 7 mln, program Przebudowa dróg gminnych I i II edycja za ok 6 mln zł, oddana w 2008 r. nowoczesna oczyszczalnia ścieków za ok 13 mln zł to tylko część zrealizowanych projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej. Za te osiągnięcia Gmina otrzymała w tym roku statuetkę Euro Lider podczas II Lubuskiego Forum Funduszy Europejskich.

Euro LiderNaprawdę można mieć satysfakcję pracując w Gminie, która prężnie się rozwija i to widać „gołym okiem”. Tak trzymać.