Na zaproszenie PWSZ w Legnicy i Federacji Pracodawców Polski Zachodniej uczestniczyłem w konferencji pt. Konferencja stażystów w pracodawcami, zorganizowanej w ramach projektu „Bliżej realiów rynkowych – zwiększenie więzi studentów z pracodawcami”. Na konferencji podzieliłem się wynikami badań, które przeprowadziłem z dr. Jerzym Herbergerem na studentach PWSZ w Głogowie. Niektóre wyniki są bardzo ciekawe. Ale czy mogą niepokoić?

Generalnie studenci naszej uczelni mają duże poczucie swoich postaw przedsiębiorczych. Spośród badanych ponad 63 % wskazuje siebie jako osobę przedsiębiorczą. Jest to duży wskaźnik biorąc pod uwagę, że wśród badanych studentów studenci studiów niestacjonarnych stanowili tylko 33 %. Może to świadczyć o tym, że nie tylko studenci studiów niestacjonarnych (o których można prędzej powiedzieć, że są przedsiębiorczy) deklarują swoją aktywną postawę na rynku pracy. Jednak, żeby nie było tak różowo to w drugim pytaniu „czy kiedykolwiek pracowałeś?” aż 54 % wskazuje, że nigdy nie pracowało, a jedynie 16 % wskazuje, że pracuje/pracowało na własny rachunek. Stąd jak ocenić czy faktycznie studenci są przedsiębiorczy? przedsiębiorczość studentów

Nasze zapytania poszły więc w innym kierunków. Np. pytając studentów, które określenie pasuje do ciebie najlepiej: jestem ryzykantem, stoję twardo na ziemi, bujam w obłokach; większość naszych studentów (58%) zalicza siebie do drugiej grupy (stoję twardo na ziemi). Czyli są realistami, bez skłonności do ryzyka, z dużym poczuciem konsekwencji prowadzenia własnej działalności. Na pytanie „jakie cechy charakteryzują osobę przedsiębiorczą?” najwięcej wskazań było na: umiejętność przewidywania i kalkulacji ryzyka oraz gotowość do ponoszenia odpowiedzialności. Akurat te odpowiedzi korelują z odpowiedziami wcześniejszymi, ale bardzo niską ocenę otrzymały odpowiedzi: intuicja i praktyczne wykształcenia. Oznaczać to może, że o ile nasi studenci trafnie oceniają cechy osoby przedsiębiorczej to jednak nie dostrzegają bardzo istotnych elementów, które w zasadzie kształtują postawy przedsiębiorcze. Skuteczny przedsiębiorca nie rzadko oprócz kalkulacji ryzyka, kieruje się swoją intuicją. Bez intuicji traci szanse rozwojowe. Drugi bardzo ważny aspekt to praktyczne wykształcenie. Można się z tym zgodzić, że jeżeli mamy wyczucie rynku, intuicję oraz szczęście to wykształcenia odgrywa mniejszą rolę. Jednak proces kształcenia kreuje nasze postawy oraz powinien wzmacniać naszą umiejętność kalkulacji ryzyka i szansy rynkowej.

Materiały badawcze bardzo spodobały się zarówno uczestniczącym w konferencji przedsiębiorcom jak i przedstawicielom nauk. Myślę, że to dobry kierunek monitorowania i kształtowania postaw przedsiębiorczych naszych studentów.

Więcej na temat wyników naszych badań będzie w wydawnictwie Głogowskiego Towarzystwa Naukowego w materiałach pokonferencyjnych z konferencji „Głogów. Tu i teraz” zorganizowanej 18 listopada 2010 r. w PWSZ w Głogowie. Zapraszam do lektury.