Dnia 1 grudnia 2010 r. odbyła się we Wrocławiu Konferencja połączona z Sesją plenarną Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki. Uczestniczyłem w tym spotkaniu i oczywiście mam spostrzeżenia, które chciałbym przełożyć na swoją aktywność. Wydaje się, że jest to właściwy kierunek rozwoju nauki w ścisłym związku z przemysłem i biznesem. Widzę w tym szansę dla …

Na początku chciałbym wyjaśnić czym zajmuje się DRPiN. Otóż skr. DRPiN oznacza Dolnośląską Radę Przedsiębiorczości i Nauki, która swoją siedzibę ma we Wrocławiu. Rada jest niezależną, nieposiadającą osobowości prawnej platformą integrującą środowiska biznesu z nauką. Rada powstała z inicjatywy Kanclerza Dolnośląskiej Loży BCC i jest koordynowana przez Zespół funkcjonujący przy Kanclerzu Loży.
Sygnatariuszami DRPiN są:
największe uczelnie wrocławskie, tj.
Uniwersytety: Wrocławski, Ekonomiczny, Przyrodniczy,
Politechnika Wrocławska,
Akademie: Sztuk Pięknych, Muzyczna, Wychowania Fizycznego
Wyższa Szkoła Bankowa.
Ze strony biznesu sygnatariuszami są:
Dolnośląska Izba Gospodarcza,
Federacja Pracodawców Polski Zachodniej,
Federacja Przedsiębiorców Powiatu Wrocławskiego,
Loża Dolnośląska BCC,
Rada Federacji Stowarzyszeń NOT,
Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich,
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa,
Sudecki Związek Pracodawców,
Zachodnia Izba Gospodarcza,
Związek Pracodawców Dolnego Śląska.
Jak widać grupa instytucji włączonych w temat współpracy jest imponująca.

Ale czego dotyczyła konferencja i co my z tego możemy mieć? Konferencja miała na celu zaprezentowanie dorobku aktywności Rady i przedstawienia różnych, ciekawych przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu Rady. Projekty, które były prezentowane dotyczyły różnych sfer biznesowych. Chodziło o zaprezentowanie najciekawszych produktów, które są w fazie wdrażania i oczekują na różną formę wsparcia. Dla przykładu, jeden z prezentujących przedstawił projekt pod nazwą: „inteligentne lusterko”, inny „TeleUSG” a jeszcze inny „energooszczędne budownictwo”. Wszystkie projekty miały w sobie myśl innowacyjną oraz pionierski charakter.

Konferencja to miejsce spotkań i wielu rozmów. Podczas przerw pomiędzy obradami miałem okazję porozmawiać z Kanclerzem Loży Dolnośląskiej BCC Panem Markiem Woronem. Ponieważ funkcjonowanie DRPiN jest ściśle związane ze środowiskiem wrocławskim (zarówno akademickim jak i biznesowych) wytoczyłem Kanclerzowi perspektywę ekspansji DRPiN do otoczenia zewnętrznego (poza Wrocław). Wydaje się, że tworzenie ośrodków zamiejscowych DRPiN (tzw. satelit) jest szansą na włączenie do współpracy wiele osób zajmujących się wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej jak również studentów szukających swoich szans właśnie w innowacjach i przedsiębiorczości. Rozwój ten jest nieunikniony i tylko szersza współpraca DRPiN-u z ośrodkami zamiejscowymi może to przyśpieszyć. Głogów ma idealne położenie do ekspansji i upowszechniania idei współpracy przedsiębiorców z nauką, choćby poprzez otoczenie przemysłowe (Zagłębie Miedziowe), bliskość do dynamicznie rozwijających się Podstref Ekonomicznych w Polkowicach i Nowej Soli oraz zróżnicowanego kształcenia na uczelni PWSZ w Głogowie (kierunki techniczne, artystyczne i ekonomiczne). Połączenie tego potencjału może przełożyć się na stworzenie w Głogowie prawdziwego zalążka Przedsiębiorczości Akademickiej, a w dalszej perspektywie Parku Przemysłowo-Technologicznego. Tak stworzony scenariusz rozwoju DRPiN spodobał się Panu Kanclerzowi, który zaprosił nas do współpracy i omówienia dalszych kroków przybliżających nasz do stowarzyszenia się w DRPiN (jako kolejny sygnatariusz).

Podczas spotkania również miałem okazję porozmawiać z Dyrektorem Dolnośląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, który zarysował mi pewne etapy rozwoju: od aktywności środowiska akademickiego (studentów i kadry) do utworzenia Centrum Transferu Wiedzy. Bardzo ambitne przedsięwzięcie, ale możliwe do realizacji w naszych warunkach ekonomicznych i społecznych. Zaproszono mnie do odwiedzenia Parku we Wrocławiu i poznania najciekawszych form wspierania przedsiębiorczości akademickiej.

Podsumowując, to co zobaczyłem i usłyszałem podczas spotkania  zainspirowało mnie do wymyślenia ciekawego projektu rozwoju naszej uczelni w części B+R. Lubię takie wyzwania i opiszę to wkrótce.