dział badań naukowychW ostatnim czasie w naszym PWSZ jest mowa o powstaniu Działu Badań Naukowych. Każdy z nas (dydaktyków) prowadzi na własna rękę badania naukowe, które niewątpliwie są niezbędne do dalszego rozwoju naukowego. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom władz uczelni organizuję spotkanie wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Być może wspólnie wypracujemy model praktyczno-jakościowy prowadzenia badań i otwierania się na rynek biznesu i przedsiębiorstw. Myślę, że zarządzanie takimi badanami jest dużym wyzwaniem w uczelni zajmującej się tylko dydaktyką.

Spotkanie się odbyło i co? I wielkie nic. Nieporozumieniem jest brak świadomości  niektórych, co do tego jak ważne są badania naukowe w rozwoju uczelni. Gdyby nie Pan Rektor, który chyba jako jedyny z władz uczelni czuje temat badań, to miałbym wrażenie, że uczelnia brnie do statusu szkoły w ramach systemu oświaty (tj. cel dydaktyczny i wychowawczy). Stwierdzenia, że ocena parametryczna uczelni dotyczy jedynie jakości procesu dydaktycznego jest dla mnie wielkim nieporozumieniem. No ale cóż, znowu z jednej strony Głogowianie (mocno zainteresowanie badaniami), a z drugiej „spadachroniarze” (twierdzący, że w zasadzie ograniczmy się do dydaktyki). I to wszystko na ten temat. Prawdopodobnie ta druga opcja wygra.