logo SławaTo czego brakuje w samorządzie głogowskim to regularne spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu. W gminie Sława takie spotkania są organizowane regularni. Do grona przedsiębiorców z terenu gminy Sława zalicza się kadry zarządzające największymi firmami lokalnymi (np. zakłady mięsne i inne przetwórstwo rolno-spożywcze) oraz właścicieli różnych mniejszych zakładów (np. ośrodki turystyczne czy firmy usługowe).Ostatnio uczestniczyłem w taki dorocznym spotkaniu, które w swojej formie przypomina spotkanie przyjaciół. Forma ta jest na tyle luźna, że wszyscy ze sobą swobodnie rozmawiają i wymieniają poglądy. Włączenie w tą formułę administrację publiczną ma swoje duże plusy. Integracja środowiska lokalnego inicjowana przez samorząd przyczynia się do budowania zaufania i partnerstwa lokalnego. Wymiana poglądów nie polega jedynie na chwaleniu poczynań samorządu ale również na sugerowaniu pewnych zmian w postępowaniu. To wszystko buduje wzajemne relacji oraz aktywizuje społeczność lokalną do wspólnego działania na rzecz rozwoju lokalnego. Wysoka świadomość władzy samorządowej, co do istoty znaczenia lokalnego biznesu we wspieraniu rozwoju lokalnego przyczynić się może tylko i wyłącznie do pozytywnych efektów budowania społeczeństwa obywatelskiego. Takie działania i dobre praktyki powinny być popieranie przez inne samorządy. Szkoda, ze Głogów takich dobrych praktyk jeszcze nie wypracował.