Zarządzanie strategiczne samorządem terytorialnym jest dzisiaj zasobem deficytowym. Wciąż jeszcze pozostajemy pod silnym wpływem koncepcji administracyjnego podejścia w administracji publicznej. W najbliższym czasie wraz ze studentami podejmiemy się próby zbadania na ile zarządzanie strategiczne jest wyznacznikiem celowego działania, a na ile jest to tylko modne podejście?Ciekawym doświadczeniem będzie dla mnie próba pogłębionych badań procesów decyzyjnych lokalnych liderów rozwoju. Myślę nie o naszej władzy lokalnej, ale o zbadaniu ludzi, którzy w ostatnim dziesięcioleciu odnieśli wielkie sukcesy w rozwoju swoich gmin, oraz stabilnie pełnią swoje funkcje od 10 lat (w trzech ostatnich wyborach samorządowych byli wybierani w pierwszej turze). Takich samorządów nie ma oczywiście wiele stąd próbą obejmę przedstawicieli samorządów w czterech województwach: dolnosląskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Na bieżąco będę informował o przebiegu badań.

Jeżeli ktoś ma sugestię, które samorządy wziąć pod lupę oczywiście wezmę to pod uwagę.