Podstawy zarządzania

Materiały dydaktyczne do przedmiotu:

1.  Wykład 1 Zarządzanie i praca menedżera

2.  Wykład 2 Ewolucja zarządzania

3.  Wykład 3 Otoczenie organizacji a skuteczność

4. Wykład 4 Etyczny i społeczny kontekst zarządzania

5.  Wykład 5 Globalny kontekst zarządzania

6.  Wykład 6 Planowanie i podejmowanie decyzji , Wykład 6 Planowanie i podejmowanie decyzji_niest

7. Wykład 7 Zarządzanie strategią i planowanie

8. Wykład 8 Podstawowe elementy organizowania

9. Wykład 9 Zarządzanie projektowaniem struktury organizacyjnej

10. Wykład 10 Kierowanie zmianami organizacyjnymi

11. Wykład 11 Podstawowe elementy zachowania jednostek

12. Wykład 12 Motywowanie pracowników

13. Wykład 13 Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników

14. Wykład 14 Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunik

15. Wykład 15 Zarządzanie grupami i zespołami roboczymi

16. Wykład 16 Proces kontrolowania

 

Organizowanie i komunikacja interpersonalna

 

Pytania kontrolne na kolokwium: 26.01.2015 r.

Zagadnienia na kolokwium Zarządzania 26.01