Materiały dydaktyczne do pobrania:

Wykład 0. Przedmiot – zarządzanie w administracji

Wykład 1. Od idealnej biurokracji

Wykład 2. Polityka publiczna

Wykład 3. Polityka i gospodarka