skuteczność zarządzaniaCzy stabilność władzy lokalnej sprzyja lepszym wynikom finansowym gminy, czy odwrotnie – dobre wyniki finansowe gminy sprzyjają stabilności władzy lokalnej? Nad tym problemem zajmowałem się w badaniach skuteczności władzy lokalnej.

Zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego stale ewaluuje. Pojawiające się nowe wyzwania (związane z nowymi zadaniami przerzucanymi na administrację samorządową, wieloletnim planowaniem finansowym czy budżetowaniem zadaniowym) wymaga od wójtów, burmistrzów i prezydentów zwiększania skuteczności, przejrzystości i odpowiedzialności w działaniu. Oceny skuteczności działania można dokonywać poprzez analizę efektów procesu zarządzania. Korzystniejsza sytuacja finansowa gminy staje się jednym z mierników tej skuteczności.  Ale czy skuteczności działania sprzyja stabilizacja władzy lokalnej (i odwrotnie)?

Przeprowadzone badania nie potwierdzają jednoznacznie, że lepsza sytuacja finansowa gmin jest wynikiem stabilności w sprawowaniu władzy lokalnej, jednak potwierdzają tezę, że taki związek przyczynowo-skutkowy istnieje.

Konferencja Poznań – 8.05.2012

 

Pełna treść artykułu w załączeniu: W poszukiwaniu skuteczności zarządzania JST