Podczas warsztatów ze studentami PWSZ w Głogowie zastanawialiśmy się jak mogłaby być sformułowana MISJA dla Głogowa. Propozycji było wiele, a niektóre z nich zdecydowanie lepiej brzmią niż te wypracowane przez zespoły robocze opracowujące Strategię Rozwoju Głogowa w perspektywie 2026 roku.Sama Strategia Rozwoju Głogowa jest cennym narzędziem strategicznym pozwalającym identyfikować dalekosiężną wizję rozwoju miasta. Dzięki Ekspertom zewnętrznym Głogów posiada strategię w perspektywie 2026 roku. Katalog zadań do zrealizowania jest obszerny. Jednak nikt nie pokusił się o stworzenie montażu finansowego choćby w perspektywie najbliższych pięciu lat. Żeby to nie skończyło się hasłem „Pobożne życzenia„.

Jest wiele ciekawych pomysłów wizji Głogowa, zgłoszonych przez Zespoły robocze, ale też nie brakuje kompletnych bzdur. Na dwie chciałbym zwrócić szczególną uwagę:

– Głogowski szpital najlepszy w rankingu szpitali w Polsce w 2025 – kto ma takie aspiracje aby dążyć do takich celów? Można mówić o jakości leczenia, o szerokiej ofercie szpitala, o wyposażeniu w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, o jakości obsługi pacjenta, ale o miejscu w rankingu!!! – to jest nieporozumienie;

– Założenie liczby mieszkańców na ok. 100 tys. – kolejna fikcja, która „nie może być prawdą”. Jak można prognozować w perspektywie 12 lat przyrost liczby mieszkańców o ponad 30 tys. skoro tendencje są wręcz przeciwne ( w ostatnim dziesięcioleciu saldo migracyjne jest ujemne i Głogów  „wyludnił się” o ponad 5 tys. osób). Dodatkowo, granice administracyjne Głogowa nie pozwalają „rozdmuchać” miasta ponad określony stan.

Inne propozycje są mniej lub bardzie ciekawe, nie mniej jednak uważam, że Strategia jest nierealistyczna. Sparafrazowałbym to hasłem, które mi podsunęli studenci:

„Nic nie mamy, ale się staramy” – (osobiście uważam, że wiele atutów mamy, ale słabo się staramy).

 

Ogólna misja dla Głogowa to: Głogów to pamiętające o swojej ponad 1000 – letniej historii, nowoczesne i bezpieczne nadodrzańskie miasto otwartych
i aktywnych ludzi, atrakcyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców

Zgodnie z definicję misji (encyklopedia zarządzania) jest ona charakterystyczną rolą przedsiębiorstwa wyrażającą jego odrębność. Jest ona często formułowana w sposób emfatyczny, z polotem i brakiem autentyzmu. Może stanowić pewne hasło identyfikujące pracowników z firmą i jej celami. Buduje image firmy.

Czy hasło Głogowa „Głogów. Tutaj znajdziesz pieniądze” już się zdezaktualizowało – w Strategii nawet słowem o tym nie wspomniano. A przecież tym hasłem wszędzie Głogowian się „bombarduje”. Mimo, że nie jestem zwolennikiem tego hasła, to uważam, że było ono bardziej trafnie sformułowane niż długa, pomieszana misja, do której „wrzucono” wszystko, co przyszło zespołom roboczym do głowy.

Pamiętamy o (…) historii …. – gdzie tą pamięć eksponujemy?

Nowoczesne i bezpieczne miasto …. – jesteśmy miastem historycznym, i to nas wyróżnia.

Otwartych i aktywnych ludzi …. – i to jest prawda. Społeczeństwo mamy zróżnicowane i tutaj należy szukać naszych szans rozwojowych.

Miasto atrakcyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców …. – w Głogowie dobrze się mieszka, ale tego nie potwierdza młodzież głogowska. Przedsiębiorcy również nie identyfikują większych szans rozwojowych w Głogowie.

 

Pełny tekst strategii:

Strategia Rozwoju Głogowa 2012-2026