kształcenie interdyscyplinarne

Kształcenie interdyscyplinarne staje się szansą rozwojową każdej uczelni. Uczelnie powinny i muszą poszukiwać rozwiązań, które zwiększają atrakcyjność kształcenia, przy utrzymywaniu kosztów na optymalnym poziomie. Zmniejszająca się liczba studentów, walka konkurencyjna pomiędzy uczelniami, wyścig po zewnętrzne źródła finansowania nauki to argumenty za większą kreatywnością władz uczelni. Podczas konferencji w PWSZ w Legnicy prezentowałem koncepcję rozwiązań interdyscyplinarnego kształcenia, które z pewnością staje się szansą, nie tylko na przetrwania ale na stabilny rozwój uczelni.

Slajd1Slajd5 Slajd2 Slajd3 Slajd4 Slajd6 Slajd7 Slajd8 Slajd9 Slajd10 Slajd11 Slajd12 Slajd13 Slajd14 Slajd15 Slajd16 Slajd17

Link do prezentacji:

Prezentacja 20.11.2013