Czysta energia, ochrona środowiska, gospodarka zrównoważona i gospodarka obiegu zamkniętego – to są fundamenty mojej obecnej działalności. 4BIO, czyli biogeny, biomasa, biogaz i biosystem, to kluczowe elementy, na których skupiam się w mojej marce osobistej.

Wszystko zaczyna się i kończy na naturze. Ekosystemy, jak definiują je mądre źródła, to dynamiczne układy ekologiczne, w których organizmy tworzą szerokie relacje ze środowiskiem, generując przepływ energii. Inspirując się tą ideą, stworzyłem pojęcie „BIOSYSTEM” jako syntezy biogenów (odżywczych substancji), biomasy (organizmów) i biogazu (wyniku interakcji w środowisku).

Moje zainteresowanie obszarem 4BIO wynika z mojej pracy w branży wodno-ściekowej. Przez lata działalności w tej dziedzinie, zauważyłem interesujące efekty synergii biznesowej. Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu zbiorowej wody i odprowadzaniu ścieków. Choć to zadanie jest dla wszystkich oczywiste, szukanie innowacyjnych modeli biznesowych w tej branży jest już bardziej skomplikowane. Większość menedżerów skupia się na oszczędnościach kosztowych, niezawodności infrastruktury, jakości usług i poszukiwaniu nowych klientów.

To wyzwanie wzbudziło moją uwagę i skupiłem się na poszukiwaniu nieszablonowych rozwiązań, które mogłyby zwiększyć efektywność zarządzania przedsiębiorstwem.

Nie będę zagłębiał się w specyfikę branży ani w kwestie regulacyjne, które wpływają na charakter biznesowy przedsiębiorstwa. Nie należy jednak mylić tego z celem komercyjnym przedsiębiorstwa, które generuje zyski dla swoich udziałowców. Nasz biznes ma na celu znalezienie różnych sposobów realizacji zadań użyteczności publicznej, które nie obciążają mieszkańców wysokimi cenami wody i ścieków. Dąży do utrzymania umiarkowanych cen dzięki nowym źródłom dochodu i zoptymalizowanym kosztom. Te działania są podejmowane w firmie ZWiK Sława, gdzie pracuję.

Pierwszym nietypowym krokiem, jaki podjęliśmy, było przejęcie zarządzania zakładową podczyszczalnią ścieków od jednego z dużych przedsiębiorców z branży mięsnej. To działanie nie jest typowe dla firm wodno-kanalizacyjnych, jakie spotkałem na wielu konferencjach i spotkaniach branżowych. Jednakże, podjęcie tej decyzji przyniosło nam wymierne korzyści:

  • Otrzymujemy wynagrodzenie za zarządzanie podczyszczalnią, co stanowi dodatkowe źródło przychodów dla naszej firmy.
  • Przejmując kontrolę nad odprowadzanymi ściekami przemysłowymi do naszej instalacji kanalizacyjnej, dbamy o jakość tych ścieków, co ma istotne znaczenie dla ochrony środowiska.
  • Stajemy się właścicielami osadu, nazywanego flatatem. To odkrycie okazało się niezwykle korzystne dla naszej działalności.

Osad, który pozyskujemy z podczyszczalni, okazał się być cennym surowcem. Przez innowacyjne procesy przetwarzania, możemy wykorzystać flatat jako wysokowartościowy materiał w różnych dziedzinach. Przykładowo, jest on używany jako naturalne nawozy w rolnictwie, surowiec do produkcji biogazu lub składnik do produkcji kompostu. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe źródło dochodu oraz przyczyniamy się do obiegu zamkniętego i zrównoważonej gospodarki.

To tylko jeden z wielu przykładów działań, którymi zajmuję się obecnie w ramach 4BIO. Poprzez badania, rozwój innowacyjnych rozwiązań i współpracę z różnymi branżami, dążę do stworzenia bardziej ekologicznej przyszłości opartej na odnawialnych źródłach energii i zrównoważonym gospodarowaniu zasobami.

Praca, którą wykonuję, ma dla mnie ogromne znaczenie. Chcę przyczynić się do ochrony środowiska, promować zrównoważony rozwój i budować świadomość ekologiczną. Jestem przekonany, że 4BIO może przyczynić się do pozytywnych zmian w społeczeństwie i gospodarce, tworząc lepszą przyszłość dla nas i naszych następnych pokoleń.