Świadectwo stud.pod.Akademia Liderów Samorządowych została zakończona. Wspaniała przygoda i dodatkowe doświadczenie. Praca podyplomowa, którą napisałem została dostrzeżona przez Komisję Egzaminacyjną i zostałem zaproszony do jest prezentacji publicznej podczas uroczystości zakończenia IV edycji.

Praca w wersji skróconej została opublikowana w ramach Raportu z realizacji programu w IV edycji ALS.

czytaj dalej…