Monitorowanie zmian w sposobach zarządzania gminą staje się ciekawym obszarem badawczym dla nauki. Wnioski z tego jak włodarze (liderzy lokalni) podchodzą do nowoczesnych narzędzi wspomagania zarządzania gminą, mogą być wyznacznikiem dla opracowania kierunkowego programu doskonalenia metod zarządzania. Ważnym jest również to, że w większości decyzji finansowych w gminie uczestniczą służby finansowe i to w zasadzie zdanie Skarbnika decyduje o możliwościach i sposobach wydatkowania środków publicznych. czytaj dalej…