Współczesne wyzwania ochrony środowiska i rosnące zapotrzebowanie na energię skłaniają przedsiębiorstwa gospodarki wodno-ściekowej do poszukiwania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Jednym z kluczowych aspektów tego dążenia jest niezależność energetyczna. W najnowszym artykule dla czasopisma Kierunek WOD-KAN omawiam, jak biomasa wytworzona z odpadów oczyszczalni ścieków może odgrywać strategiczną rolę w osiągnięciu tego celu.

Biomasa i jej znaczenie

Biomasa stanowi potencjalne źródło energii dla oczyszczalni ścieków. Moje doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym skłaniają mnie do przekonania, że wykorzystanie biomasy może przyczynić się do niezależności energetycznej tego typu przedsiębiorstw.
Propozycje, które prezentuję, są skierowane głównie do małych przedsiębiorstw gospodarki wodno-ściekowej. Celem jest przekształcenie 100% osadów oczyszczalni w produkty oraz zatrzymanie 100% obiegu wody, wykorzystując ścieki oczyszczone. Jednak głównym efektem tych rozwiązań jest pozyskanie taniej i ekologicznej energii, co otwiera drogę do niezależności energetycznej.

Rzęsa, czyli biomasa

Rzęsa wodna staje się kluczowym źródłem biomasy do produkcji energii. W artykule przedstawiam badania nad wzrostem rzęsy wodnej oraz planowane instalacje do jej hodowli przez cały rok. Wskazuję również na praktyczne i biznesowe aspekty tego kompleksowego rozwiązania, które zmienia status oczyszczalni z jednostki odpadowej na przedsiębiorstwo produkcyjne.
Korzyści płynące z wykorzystania rzęsy jako biomasy są liczne. Oczyszczone ścieki trafiają do środowiska w bardziej bezpieczny sposób, redukując emisję CO2 poprzez wykorzystanie czystej, zielonej biomasy. Ponadto, poprawia się jakość gleby poprzez wprowadzenie do niej pofermentu, który działa jako polepszacz glebowy.

Wygrywają wszyscy

Wprowadzenie tego modelu produkcji biomasy na cele energetyczne przynosi korzyści wszystkim stronom. Środowisko naturalne zyskuje podczyszczony ściek odprowadzany do środowiska i redukcję emisji CO2. Lokalna społeczność cieszy się czystym powietrzem, dodatkowymi przestrzeniami rekreacyjnymi i edukacyjnymi. Przedsiębiorstwa zyskują produkty, tanią energię i brak opłat środowiskowych. Nauka wprowadza innowacyjne rozwiązania, które stanowią stały ośrodek badań i doskonalenia procesów, a rolnictwo pozyskuje tanią wodę i polepszacz glebowy do zwiększenia plonów.

Przykład ZWiK w Sławie

Przedsiębiorstwo Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławie swoją drogę do niezależności energetycznej rozpoczęło już w 2016 roku. Dzięki farmie fotowoltaicznej o mocy 200 kW oraz kompleksowej modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków, firma zaczęła realizować kompleksową gospodarkę przetwarzania osadów. W 2020 roku zakupiono instalację do przetwarzania osadu nadmiernego w polepszacz glebowy oraz rozpoczęto eksperymenty z hodowlą rzęsy wodnej.
Obecnie ZWiK w Sławie produkuje wystarczającą ilość energii, by zasilić własną oczyszczalnię i dostarczyć nadwyżki do lokalnej sieci energetycznej. Dodatkowo, produkowane przez firmę nawozy organiczne wspierają lokalnych rolników w uzyskaniu wydajniejszych zbiorów.

Zapraszam Cię do współpracy!

W artykule omawiam nowatorskie podejście do oczyszczalni ścieków jako przedsiębiorstwa produkcyjnego opartego na biomasie. Moje badania i doświadczenia wskazują na wyjątkową rolę rzęsy wodnej jako kluczowego substratu w tym procesie. Model przedstawiony w tym artykule stanowi inspirację i punkt wyjścia dla innych przedsiębiorstw gospodarki wodno-ściekowej, które pragną osiągnąć niezależność energetyczną i zrównoważoność.
Jeśli jesteś zainteresowany takim rozwiązaniem w swoim przedsiębiorstwie, zapraszam do kontaktu z firmą 4ECO-Synergy.

Pełną treść artykuły znajdziesz tutaj.