W dniu 1.07.2022 r. w Krakowie brałem udział w Międzynarodowej Konferencji MonGOS. Celem konferencji było podsumowanie projektu MonGOS, problematyki i sposobów gospodarowania wodą i ściekami oraz przedstawiania najlepszych praktyk wdrażania GOZ w sektorze wodno-ściekowym.

czytaj dalej…