wykład

Jeżeli mówimy, że mózg posiada dwie półkule odpowiadające za różne czynności życiowe, to moje myślenie podzieliłbym na trzy części: jedną duchową (rodzina, prywatność), drugą rozumną (nauka, rozwój), trzecią rozsądkową (praca zawodowa, samorząd). Część rozumna to między innymi kreowanie kierunków rozwoju uczelni, z którą od początku jestem bardzo emocjonalnie związany. Czy ona jest dla mnie najważniejsza? czytaj dalej…