Wieloletnia prognoza finansowa dla większości gmin staje się koszmarem. Od 2014 roku będą funkcjonowały indywidualne wskaźniki zadłużenia gminy, a rok 2011 jest pierwszym, który te wskaźniki (w większości przypadków) pogarsza. Już wiele gmin myśli o tym co zrobić, aby spełnić wymogi ustawowe. W Sławie taki pomysł mamy i go konsekwentnie realizujemy.

czytaj dalej…