Jest tylko jedno ograniczenie rozwoju firmy - upływający czas

Akademia Liderów Samorządowych – strzał w dziesiątkę…

tarcza banerAkademia Liderów Samorządowych IV edycja dobiegła końca. Szkoda, że ta przygoda tak krótko  trwała. Spotkania, zjazdy, zajęcia, wieczory to pozostanie jako miłe wspomnienie. Ale najważniejszą wartością, którą wyniosłem z uczestnictwa w ALS to ludzie, z którymi studiowałem. Dziękuję wszystkim, za to że mogłem was poznać i mam nadzieję, że kontakty utrzymamy. czytaj dalej…

Analiza porównawcza – jak ją przeprowadzić?

Analiza porównawcza

Pogarszająca się sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego wymusza od włodarzy poszukiwania rozwiązań służących usprawnieniu procesów decyzyjnych. Podjęcie trafnej decyzji, co do kierunku wydatkowania środków publicznych powinno być poprzedzone analizą ekonomiczną dostarczającą wskazówek jak zwiększyć skuteczność zarządzania publicznego. W sprawnie funkcjonujących organizacjach gospodarczych jedną z istotniejszych analiz ekonomicznych jest analiza porównawcza. Jak wskazują przesłanki koncepcji New Public Management nowatorskie prace badawcze i wdrożeniowe mają dostarczyć wskazówek jak zaadoptować idee, metody, techniki, i rozwiązania instytucjonalne sektora prywatnego do sektora publicznego. Prowadzone szerokowątkowe analizy porównawcze pomimo, że nie mają bezpośredniego wpływu na racjonalność dokonywanych wydatków publicznych, to jednak mogą dostarczyć cennych wskazówek o polityce wydatkowej innych samorządów. czytaj dalej…

Kształcenie interdyscyplinarne

kształcenie interdyscyplinarne

Kształcenie interdyscyplinarne staje się szansą rozwojową każdej uczelni. Uczelnie powinny i muszą poszukiwać rozwiązań, które zwiększają atrakcyjność kształcenia, przy utrzymywaniu kosztów na optymalnym poziomie. Zmniejszająca się liczba studentów, walka konkurencyjna pomiędzy uczelniami, wyścig po zewnętrzne źródła finansowania nauki to argumenty za większą kreatywnością władz uczelni. Podczas konferencji w PWSZ w Legnicy prezentowałem koncepcję rozwiązań interdyscyplinarnego kształcenia, które z pewnością staje się szansą, nie tylko na przetrwania ale na stabilny rozwój uczelni.

czytaj dalej…

Czy wszystkie inwestycje komunalne kreują rozwój? Czy wydatki bieżące na rozwój ekonomii społecznej są konsumpcją?

 

baner

Wydawać by się mogło, że szeroko rozumiane nakłady inwestycyjne, które zazwyczaj są pożądanymi wydatkami w budżetach gmin, zawsze kreują rozwój lokalny. Wydatki bieżące, które w znacznym stopniu ograniczają nasze możliwości wypracowania nadwyżki operacyjnej są zawsze pod ścisłą kontrolą i ich zwiększanie (lub pojawianie się nowych) jest źle odbierane przez włodarzy i skarbników. Ostatnio często się zastanawiam czy faktycznie to jest dobry kierunek myślenia. Pojawienie się, a raczej rozwój ekonomii społecznej podważa stereotypowe myślenie o wydatkach inwestycyjnych i bieżących. Jednak jak na razie nikt nie wypracował takich przepisów, które wspierałyby wydatkowanie środków budżetowych na elementy ekonomii społecznej, ponieważ one są bardzie perspektywiczne niż niektóre wydatki inwestycyjne. Szerzej tą kwestię opiszę w kolejnym artykule.

Samorządowa Akademia Finansów …

W myśl koncepcji uczenia się przez całe życie chętnie uczestniczę w różnego rodzaju dokształcania, w szczególności prowadzonym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod kształcenia, w tym: e-learningu.

czytaj dalej…

Wszelkie prawa do treści, prezentowanych na tym blogu należą do jego autora. Wpisy na tym blogu są prywatnymi opiniami autora. Za treść komentarzy autor nie ponosi odpowiedzialności.

Autor zezwala na cytowanie zamieszczonych przez niego wpisów wyłącznie z podaniem źródła w formie linku do konkretnego wpisu.