kształcenie interdyscyplinarne

Kształcenie interdyscyplinarne staje się szansą rozwojową każdej uczelni. Uczelnie powinny i muszą poszukiwać rozwiązań, które zwiększają atrakcyjność kształcenia, przy utrzymywaniu kosztów na optymalnym poziomie. Zmniejszająca się liczba studentów, walka konkurencyjna pomiędzy uczelniami, wyścig po zewnętrzne źródła finansowania nauki to argumenty za większą kreatywnością władz uczelni. Podczas konferencji w PWSZ w Legnicy prezentowałem koncepcję rozwiązań interdyscyplinarnego kształcenia, które z pewnością staje się szansą, nie tylko na przetrwania ale na stabilny rozwój uczelni.

czytaj dalej…