Jest tylko jedno ograniczenie rozwoju firmy - upływający czas

Wyjątkowa inwestycja w ZWiK Sława Sp. z o.o.

Na łamach kwartalnika Wodociągi Polskie ukazał się mój nowy artykuł pt.: Budynek mieszkalno usługowy – wyjątkowe przedsięwzięcie ZWiK Sława sp. z o.o.

Opisuję w nim przesłanki tej inwestycji oraz wartość dodaną, którą wniósł w środowisku sławskim.

Procesy inwestycyjne zachodzące w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych z natury dotyczą budowy infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. To na budowie nowych sieci: sanitarnej i wodociągowej oraz ich modernizacji skupiają się przedsiębiorstwa, dodatkowo modernizując istniejące oczyszczalnie ścieków czy budując nowe ujęcia wody. W Sławie poszliśmy krok dalej…

czytaj dalej…

Sławski Budżet Obywatelski – wyjątkowa mobilizacja mieszkańców

 

Zrzut ekranu 2017-01-16 o 21.32.13

W styczniu 2016 roku opracowano założenia sławskiego budżetu obywatelskiego na 2017 r., a 19 maja 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej, przyjęto zasady konsultacji społecznych nad budżetem obywatelskim oraz kwotę przeznaczoną dla projektów obywatelskich (tj. 400 tys. zł). W regulaminie Sławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. określono zasady zgłaszania projektów, zasady głosowania oraz pełny harmonogram działań.

czytaj dalej…

Partycypacja obywatelska … zgłaszam akces

Zrzut ekranu 2017-01-16 o 22.23.50

Fundusz sołecki – czy to się opłaca?

Zrzut ekranu 2017-01-16 o 14.15.45

Zadania jednostek pomocniczych są określone w ich statutach. To, co jest wspólne dla wszystkich sołectw, to ogólne zapisy, co do zapewnienia udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw dotyczących ich miejsca zamieszkania, dbałości o zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa, oraz pełnienia funkcji organizacyjnej wobec społeczeństwa wsi. Tak tylko określony wachlarz zadań sołectw wymaga, aby choć w części mogły one być samodzielnie finansowane. Bez funduszu sołeckiego dysponowanie środkami finansowymi przez sołectwa było uzależnione od dobrej woli władz gminy. Doprowadzało to, w niektórych przypadkach, do „kupowania” mieszkańców poszczególnych wsi w sytuacji konieczności uzyskania poparcia wyborczego. Wydaje się, że przeznaczenie określonej kwoty środków finansowych na wypełnianie powierzonych sołectwom zadań zwiększy ich aktywność społeczną oraz wyzwoli inicjatywy obywatelskie, bez konieczności dostosowywania się do lokalnych uwarunkowań politycznych.

czytaj dalej…

Głogów w liczbach

Głogów

Budżet Głogowa za lata 2004-2013 http://youtu.be/h2sOzMqssNc czytaj dalej…

Wszelkie prawa do treści, prezentowanych na tym blogu należą do jego autora. Wpisy na tym blogu są prywatnymi opiniami autora. Za treść komentarzy autor nie ponosi odpowiedzialności.

Autor zezwala na cytowanie zamieszczonych przez niego wpisów wyłącznie z podaniem źródła w formie linku do konkretnego wpisu.