Szkoła Liderów baner

Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów (KSKL) to autorski projekt Stowarzyszenia Szkoła Liderów powołany do życia w kwietniu 2014 roku. Podejmuje wyzwanie małego zainteresowania wpływaniem na sprawy publiczne oraz niskiej świadomości dotyczącej spraw publicznych wśród Polaków. Pod nazwą KSKL chcemy zaproponować innowacyjną formułę debaty publicznej liderom środowisk lokalnych, interesariuszom oraz odbiorcom polityk publicznych – czyli wszystkim mieszkańcom naszego kraju. Zależy nam na tym, aby głos lokalny odbiorców regulacji w dziedzinie polityk publicznych był prawdziwie istotny przy ich ustanawianiu.

Szkolenie Liderów – galeria zdjęć

10514582_701816963222400_2028393120620877945_n 10583970_615912038507756_1691518107949424242_n10520091_744172455624170_448017903066048549_n

10403483_701664376570992_2737446890958040478_n

 

 

10402088_701664056571024_7721542327607249805_n

 

 

 

 

 

 

10409017_701813499889413_6838166576152284552_n

 

Efektem naszego działania będzie Sieć rozumiana w dwóch płaszczyznach:
– zespół aktywnych liderów lokalnych (spośród Absolwentów Szkoły Liderów), posiadających odpowiednie umiejętności i wyposażonych w potrzebne do działalności opiniotwórczej narzędzia
– elektroniczny system konsultacyjny, wspierający liderów lokalnych w zbieraniu opinii oraz dostarczający dane, które w postaci opracowanego materiału/raportu/informacji będą trafiały bezpośrednio do decydentów

Skąd pomysł na KSKL?

Obserwując i analizując losy absolwentów programów Szkoły Liderów zauważyliśmy, że nasi liderzy nieustannie, zwykle z sukcesem, realizują kolejne projekty w swoich środowiskach lokalnych, jednakże rzadko kiedy podejmują się działań opiniotwórczych nawet w bezpośrednio dotyczących ich dziedzinach – czyli w skrócie „wszyscy robią projekty, nikt nie wpływa”.
Obserwowalnym zjawiskiem w naszym kraju stały się konsultacje społeczne, które mają różną efektywność. KSKL jest próbą alternatywnego, ale nie przeciwstawnego, podejścia do wysłuchania opinii lokalnych liderów, interesariuszy oraz mieszkańców w dziedzinie podejmowanych regulacji w zakresie polityk publicznych oraz dostarczenia tego głosu do odpowiednich decydentów. Chcemy obudzić mieszkańców naszego kraju i zamienić przysłowiowe polskie narzekanie na aktywny głos w debacie publicznej.

Po co Krajowa Sieć Konsultacyjna Liderów?

Aby ludzie chcieli zabierać głos, potrzebują mieć pewność, że to, o czym mówią zostanie wysłuchane oraz przekazane do odpowiednich decydentów. Aby ludzie mogli być wysłuchani potrzeba kogoś, kto jest lokalnym liderem i będzie miał narzędzia i przestrzeń do tego, aby ich wysłuchać. Aby to co powiedzą, mogło rzeczywiście trafić do decydentów potrzebny jest prosty system służący zbieraniu ich opinii. Aby zebrane opinie mogły trafić do decydenta muszą zostać opracowane w sposób konkretny i rzeczowy. Aby opracować rzeczowe raporty potrzebne są aktywne działania liderów lokalnych. Aby liderzy mogli rzeczywiście w sposób efektywny zbierać opinie potrzebni są przedstawiciele lokalnych społeczności.
Sieć, która będzie działała na wszystkich szczeblach i powodowała, że koło naszego projektu będzie się domykać na każdym jego etapie, jest celem naszego projektu.

Jak chcemy to zrobić?

Po pierwsze ludzie. Głównym motorem KSKL są liderzy, którzy stanowią przekaźnik opinii lokalnych. 60 wybranych osób przejdzie szkolenie z zakresu form pracy ze społecznością lokalną, umiejętności formułowania stanowisk oraz innych kompetencji niezbędnych do działań opiniotwórczych.
Po drugie elektroniczny system konsultacyjny. To projekt, zakładający wykorzystanie sieci (Internetu) do stworzenia sieci (KSKL). To narzędzie służące komunikacji z liderami oraz usprawniające ich działania lokalne, jednocześnie stanowiące bazę wyjściową do opracowywania raportów przekazywanych decydentom.

Czym jest KSKL?

– KSKL to przede wszystkim ludzie – sieć 60 aktywnych liderów lokalnych z całej Polski
– KSKL to głos liderów, interesariuszy, mieszkańców naszego kraju
– KSKL to społeczność tych, którym podejmowane przez decydentów działania nie są obojętne
– KSKL to autorski projekt opiniotwórczy
– KSKL to sieć w sieci – sprawny system zbierania opinii