Jest tylko jedno ograniczenie rozwoju firmy - upływający czas

cd. Skuteczność zarządzania – stabilność władzy lokalnej a wyniki finansowe gminy…

Problem w ocenie skuteczności zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego jest wynikiem braku jasnych kryteriów i wskaźników. Można przyjąć, że skuteczność zarządzania finansami gmin jest tym większą im wyższą osiąga gmina samodzielność finansową. Nie mniej jednak skuteczność zarządzania finansami gminy to również zadowolenie społeczne, które objawiać się może wysokim wskaźnikiem poparcia w wyborach bezpośrednich. Kolejne moje badania potwierdzają tezę, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stabilnością władzy lokalnej a wynikami finansowymi. Co więcej, potwierdzają, że gminy ze „stabilną władzą lokalną” mają na ogól lepszą sytuacje finansową niż te gminy, które wykazują się wysokimi wskaźnikami samodzielności finansowej.

czytaj dalej…

Skuteczność zarządzania – stabilność władzy lokalnej a wyniki finansowe gminy…

skuteczność zarządzaniaCzy stabilność władzy lokalnej sprzyja lepszym wynikom finansowym gminy, czy odwrotnie – dobre wyniki finansowe gminy sprzyjają stabilności władzy lokalnej? Nad tym problemem zajmowałem się w badaniach skuteczności władzy lokalnej.

czytaj dalej…

Zarządzanie w administracji

czytaj dalej…

Poprawa skuteczności zarządzania gminą – wyniki badań ankietowych

Monitorowanie zmian w sposobach zarządzania gminą staje się ciekawym obszarem badawczym dla nauki. Wnioski z tego jak włodarze (liderzy lokalni) podchodzą do nowoczesnych narzędzi wspomagania zarządzania gminą, mogą być wyznacznikiem dla opracowania kierunkowego programu doskonalenia metod zarządzania. Ważnym jest również to, że w większości decyzji finansowych w gminie uczestniczą służby finansowe i to w zasadzie zdanie Skarbnika decyduje o możliwościach i sposobach wydatkowania środków publicznych. czytaj dalej…

Decyzje i procesy decyzyjne w zarządzaniu publicznym …

UE WrocławPodczas kolejnej konferencji tematycznej (Mysłakowice 13-14 września) dyskutowano na temat problemów ważkich dla samorządów terytorialnych. W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę na problemy decyzyjne, które występują w zarządzaniu publicznym. Od samorządów wymaga się menedżerskiego podejścia do zarządzania, ale system prawny i okoliczności funkcjonowania samorządów mocno ograniczają swobodę decyzyjną. czytaj dalej…

Wszelkie prawa do treści, prezentowanych na tym blogu należą do jego autora. Wpisy na tym blogu są prywatnymi opiniami autora. Za treść komentarzy autor nie ponosi odpowiedzialności.

Autor zezwala na cytowanie zamieszczonych przez niego wpisów wyłącznie z podaniem źródła w formie linku do konkretnego wpisu.