Jest tylko jedno ograniczenie rozwoju firmy - upływający czas

Akumulacja Oleju W Szybko Rosnących Roślinach Wodnych

Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych opracowali metodę zwiększonej akumulacji oleju rzęsie wodnej. Zabiegi inżynierskie na rzęsie wodnej pozwoliły uzyskać wysoką wydajność ropy.

Jak to zrobili?
Naukowcy z Narodowego Laboratorium Brookhaven Departamentu Stanów Zjednoczonych wraz ze współpracownikami Cold Spring Harbor Laboratory dodali geny ropy do jednej z najszybciej rosnących roślin wodnych aby pobudzić syntezę kwasów tłuszczowych i wprowadzić je do olejów. Zabieg ten jest rewolucją w pozyskaniu czystego oleju, który stanowi 10% suchej masy specjalnej odmiany rzęsy japonica. Jak oceniają naukowcy jest to ponad 100-krotny wzrost zawartości oleju w roślinie w porównaniu do tych samych roślin wodnych żyjących na dziko. Dla porównania taka wydajność jest ponad 7 krotnie wyższa niż w przypadku soi, która obecnie jest największym źródłem biodiesla.

Naukowcy wykorzystują szybko rosnącą roślinę, która większość biomasy kumuluje w liściach płożących się na powierzchni wody. Jak sami zauważają, że przy takim namnażaniu można modyfikować roślinę partiami.

Ta specjalistyczna wiedza wynika z długoletnich obserwacji i badań jakie prowadzą w Brookhavem Lab nad czynnikami biochemicznymi, które napędzają produkcję i akumulację oleju w roślinach.

W wyniku wielu doświadczeń wytypowali jeden z genów zwany „wypychającym” odpowiedzialny za produkcję ropy naftowej, który wpływa na produkcję podstawowych elementów budulcowych ropy naftowej. Inny gen zwany „ciągnącym”łączy kwasy tłuszczowe w cząsteczki zwane tracyloglicerolami (TAG). Ale zwiększony poziom kwasów tłuszczowych może mieć negatywny wpływ na wzrost roślin, stąd połączony gen „wypychający” z promotorem, który można włączyć przez dodanie niewielkich ilości induktora chemicznego tworząc gen zwany „ochronnym”. Stworzona specjalna kombinacja trzech genów „wypychania”, „ciągnienia” i „ochrony” wpłynęła na akumulację kwasów tłuszczowych do poziomu 16% suchej masy rośliny i 8,7% w postaci oleju.

Badania te potwierdzają, że potencjał rzęsy wodnej jest jeszcze nie do końca zbadany, ale z pewnością jest to maktofit o olbrzymim potencjale energetycznym. Potwierdza to również, że warto rozwijać temat rozwoju badań nad rzęsą wodną i budowanie system jej uprawy i stymulowania namnażania.

Materiał opracowano na podstawie: https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=120813

Rzęsa wodna: Nowa era biogazu i energii odnawialnej. 

Materiał przygotowano na podstawie: J.Sikora, M.Niemiec, A.Szelag-Sikora, Evaluation of the chemical composition of raw common duckweed (Lemna minor L.) and pulp after methane fermentation, Jurnal of Elementology, nr 2018/23/2, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2018

Rozwój naszej cywilizacji jest ściśle związany ze wzrostem zużycia energii przez społeczeństwo. Dlatego sektor energetyczny odgrywa kluczową rolę w rozwoju nowoczesnych krajów. Poszukiwane są nowe technologie oraz surowce do produkcji odnawialnych źródeł energii. W tym kontekście, artykuł ten skupia się na ocenie efektywności fermentacji metanowej powszechnie występującej rzęsy wodnej. Celem badania jest również ocena składu chemicznego substratów przeznaczonych do fermentacji metanowej oraz pofermentów. 

Proces fermentacji metanowej rzęsy wodnej 

Proces fermentacji metanowej rzęsy wodnej pozwala na uzyskanie zadowalającej ilości biogazu. W porównaniu do suchej masy kukurydzy, całkowita wydajność biogazu z rzęsy wodnej okazała się wyższa kilkukrotnie. To obiecujący krok w kierunku wykorzystania tej rośliny jako surowca do produkcji energii odnawialnej. 

Skład chemiczny substratów i pofermentów 

Badania składu chemicznego przeprowadzono przy użyciu metody Kjeldahla do oznaczania zawartości azotu oraz metodą ICP-OES do pozostałych pierwiastków. Proces fermentacji metanowej rzęsy wodnej skutkował wzrostem zawartości większości badanych pierwiastków, z wyjątkiem azotu. 

Zastosowanie pofermentów w uprawie roślin 

Pofermenty uzyskane w procesie fermentacji metanowej rzęsy wodnej mogą być wykorzystywane jako wsparcie w uprawie roślin. Zawierają one znaczące ilości wapnia, azotu i fosforu. Przy zastosowaniu tych pofermentów w dawce około 5 Mg ha-1, ilość wbudowanego wapnia przekroczyłaby 200 kg Ca. Zawartości azotu i fosforu wyniosłyby odpowiednio 80 i 22 kg. Zawartość pozostałych makroelementów była niższa niż wskazano to w literaturze naukowej dla różnych naturalnych nawozów. W żadnym przypadku nie przekroczono dopuszczalnej zawartości metali ciężkich dla naturalnych nawozów. 

Rzęsa wodna: nowa era energii odnawialnej i zrównoważonego rozwoju 

Badania przeprowadzone nad fermentacją metanową rzęsy wodnej otwierają nowe perspektywy w produkcji energii odnawialnej. Wyniki sugerują, że rzęsa wodna może być obiecującym surowcem w procesie produkcji biogazu. Dodatkowo, uzyskane pofermenty mogą znaleźć zastosowanie w uprawie roślin, stanowiąc cenne źródło składników odżywczych. W kontekście dążeń do zrównoważonego rozwoju, wykorzystanie rzęsy wodnej w produkcji energii odnawialnej może stanowić istotny krok w kierunku zmniejszenia wpływu naszej działalności na środowisko naturalne.  

Źródło:

Małe jednostki kogeneracyjne – szansa dla małych przedsiębiorstw wod-kan

Małe jednostki kogeneracyjne do 150 kWh stają się szansą na niezależność energetyczną małych przedsiębiorstw wod-kan. Przedsiębiorstwa rozumiejąc jakim potencjałem dysponują mogą w dużej części uniezależnić się energetycznie od dostawców zewnętrznych, a jednocześnie stać się nowoczesnym eko-przedsiębiorstwem.

czytaj dalej…

Co dalej z branżą wodociągową?

W dniu 12 czerwca wystąpiłem na Konferencji Prawnej pt.: Wpływ postepowania taryfowego na funkcjonowanie przedsiębiorstw wod-kan w dobie kryzysu.

W swojej prezentacji przedstawiłem skalę absurdalnego procesu zatwierdzania taryf przez Regulatora. W przypadku ZWiK Sława trwa to już 1065 dni, a przepisy dają Regulatorowi 45 dni na zatwierdzenie lub odrzucenie taryfy. Nam zawsze odrzuca.

czytaj dalej…

Biomasa jako pożądany substrat do produkcji biogazu

W dniach 5-6 czerwca zostałem zaproszony na konferencję pn.: II Forum Zielonego Przemysłu do udziału w debacie II. Znaczenie biomasy, biometanu i biogazu w transformacji zakładu energetycznego. Pomimo, że reprezentuję Spółkę wodno-kanalizacyjną to nasze rozwiązania w zakresie produkcji biogazu zostały powszechnie zauważone.

czytaj dalej…

Wszelkie prawa do treści, prezentowanych na tym blogu należą do jego autora. Wpisy na tym blogu są prywatnymi opiniami autora. Za treść komentarzy autor nie ponosi odpowiedzialności.

Autor zezwala na cytowanie zamieszczonych przez niego wpisów wyłącznie z podaniem źródła w formie linku do konkretnego wpisu.