Jest tylko jedno ograniczenie rozwoju firmy - upływający czas

Struktura wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej

W artykule została podjęta problematyka kształtowania się wydatków budżetowych w gminach województwa dolnośląskiego. Autor przeprowadził analizę wydatków pod kontem ich wielkości i struktury. Podział wydatków budżetowych na poszczególne grupy działów klasyfikacji budżetowej jest istotny z punkty widzenia ich porównywalności pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz wnioskowania, co do preferencji wydatkowych samorządów gminnych.

 

Struktura wydatków – J.Hermaszewski – artykuł

Sławski Budżet Obywatelski – wyjątkowa mobilizacja mieszkańców

 

Zrzut ekranu 2017-01-16 o 21.32.13

W styczniu 2016 roku opracowano założenia sławskiego budżetu obywatelskiego na 2017 r., a 19 maja 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej, przyjęto zasady konsultacji społecznych nad budżetem obywatelskim oraz kwotę przeznaczoną dla projektów obywatelskich (tj. 400 tys. zł). W regulaminie Sławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. określono zasady zgłaszania projektów, zasady głosowania oraz pełny harmonogram działań.

czytaj dalej…

Partycypacja obywatelska … zgłaszam akces

Zrzut ekranu 2017-01-16 o 22.23.50

Fundusz sołecki – czy to się opłaca?

Zrzut ekranu 2017-01-16 o 14.15.45

Zadania jednostek pomocniczych są określone w ich statutach. To, co jest wspólne dla wszystkich sołectw, to ogólne zapisy, co do zapewnienia udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw dotyczących ich miejsca zamieszkania, dbałości o zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa, oraz pełnienia funkcji organizacyjnej wobec społeczeństwa wsi. Tak tylko określony wachlarz zadań sołectw wymaga, aby choć w części mogły one być samodzielnie finansowane. Bez funduszu sołeckiego dysponowanie środkami finansowymi przez sołectwa było uzależnione od dobrej woli władz gminy. Doprowadzało to, w niektórych przypadkach, do „kupowania” mieszkańców poszczególnych wsi w sytuacji konieczności uzyskania poparcia wyborczego. Wydaje się, że przeznaczenie określonej kwoty środków finansowych na wypełnianie powierzonych sołectwom zadań zwiększy ich aktywność społeczną oraz wyzwoli inicjatywy obywatelskie, bez konieczności dostosowywania się do lokalnych uwarunkowań politycznych.

czytaj dalej…

Analiza porównawcza – jak ją przeprowadzić?

Analiza porównawcza

Pogarszająca się sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego wymusza od włodarzy poszukiwania rozwiązań służących usprawnieniu procesów decyzyjnych. Podjęcie trafnej decyzji, co do kierunku wydatkowania środków publicznych powinno być poprzedzone analizą ekonomiczną dostarczającą wskazówek jak zwiększyć skuteczność zarządzania publicznego. W sprawnie funkcjonujących organizacjach gospodarczych jedną z istotniejszych analiz ekonomicznych jest analiza porównawcza. Jak wskazują przesłanki koncepcji New Public Management nowatorskie prace badawcze i wdrożeniowe mają dostarczyć wskazówek jak zaadoptować idee, metody, techniki, i rozwiązania instytucjonalne sektora prywatnego do sektora publicznego. Prowadzone szerokowątkowe analizy porównawcze pomimo, że nie mają bezpośredniego wpływu na racjonalność dokonywanych wydatków publicznych, to jednak mogą dostarczyć cennych wskazówek o polityce wydatkowej innych samorządów. czytaj dalej…

Wszelkie prawa do treści, prezentowanych na tym blogu należą do jego autora. Wpisy na tym blogu są prywatnymi opiniami autora. Za treść komentarzy autor nie ponosi odpowiedzialności.

Autor zezwala na cytowanie zamieszczonych przez niego wpisów wyłącznie z podaniem źródła w formie linku do konkretnego wpisu.