Miło mi poinformować, że właśnie ukończyłem 125 edycję Rocznych Podyplomowych Studiów Menedżerskich.


Program studiów był ciekawy i bardzo inspirujący.

BLOK I. ANALIZA STRATEGICZNA (20 GODZ., 10 PKT. ECTS)

 • Analiza strategiczna
 • Metody portfelowe

BLOK II. PLANOWANIE STRATEGICZNE (32 GODZ., 16 PKT. ECTS)

 • Strategie rozwoju i konkurencji
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Sposoby rozwoju przedsiębiorstwa

BLOK III. ZARZĄDZANIE W KRYZYSIE I RESTRUKTURYZACJA (12 GODZ., 6 PKT. ECTS)

 • Zarządzanie w kryzysie i restrukturyzacja
 • Struktury działalności gospodarczej

BLOK IV. KIEROWANIE LUDŹMI (32 GODZ., 16 PKT. ECTS)

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie czasem
 • Kultura organizacyjna
 • Autoprezentacje

BLOK V. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I NEGOCJACJE (20 GODZ., 10 PKT. ECTS)

 • Negocjacje
 • Kierowanie konfliktem

BLOK VI. MARKETING (20 GODZ., 10 PKT. ECTS)

 • Marketing
 • Zarządzanie marką
 • Zarządzanie innowacjami

BLOK VII. FINANSOWE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM (20 GODZ., 10 PKT. ECTS)

 • Analiza finansowa
 • Finanse i strategia finansowa przedsiębiorstwa
 • Biznesplan
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw

BLOK VIII. WDRAŻANIE STRATEGII (36 GODZ., 18 PKT. ECTS)

 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie procesami
 • Techniki menedżerskie
 • Wdrażanie strategii
 • CSR

Program studium przewiduje łącznie 192 godziny (96 punktów ECTS) zajęć dydaktycznych.

Praca podyplomowa w załączeniu: