W dniach 5-6 czerwca zostałem zaproszony na konferencję pn.: II Forum Zielonego Przemysłu do udziału w debacie II. Znaczenie biomasy, biometanu i biogazu w transformacji zakładu energetycznego. Pomimo, że reprezentuję Spółkę wodno-kanalizacyjną to nasze rozwiązania w zakresie produkcji biogazu zostały powszechnie zauważone.

Druga edycja Forum Zielonego Przemysłu dobiegła końca

Konferencja, której organizatorem była firma BMP, a Honorowym Gospodarzem Dalkia Polska, przyciągnęła ponad 100 uczestników, którzy wysłuchali kilkunastu prezentacji podczas 4 paneli tematycznych:

 • Zmiana paradygmatu funkcjonowania zakładów przemysłowych w nowej rzeczywistości gospodarczej i geopolitycznej
 • Energia odnawialna dla przemysłu
 • Jak sfinansować zieloną transformację przemysłu?
 • Efektywność dla nowoczesnego przemysłu

Wiele prezentacji dotyczyło konkretnych wdrożeń z różnych branż przemysłu, m.in.:

– Strategia CCS dla krajowego przemysłu cementowego – Zbigniew Pilch, Stowarzyszenie Producentów Cementu,
– Metody i sposoby optymalizacji energii elektrycznej na przykładzie Wodociągów Białostockich – Beata Wiśniewska, Adam Siemienkowicz, Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
– Trendy w zrównoważonym zarządzaniu zasobami w zakładach produkcyjnych: optymalizacja mediów i pomiar śladu węglowego wbudowanego z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – Piotr Przybysz, Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A.
– Samowystarczalność energetyczna jako przykład efektywnego zarządzania energią, Anita Bednarek, GOODVALLEY.

Z racji pełnionej roli Gospodarza, Dalkia Polska również przygotowała kilka ciekawych wystąpień:
– OZE w przemyśle: wyzwanie dynamiczności – Baptiste Calvet, DALKIA POLSKA SOLUTIONS Sp. z o.o.
– Francuskie systemy wsparcia dla transformacji przemysłu – Natalia Stradomska, Dalkia Polska
– Energy as a service jako model finansowania transformacji energetycznej – Izabela Bielawska, DALKIA POLSKA SOLUTIONS Sp. z o.o.
– Droga do dekarbonizacji zakładu przemysłowego – case study, Zbigniew Juroszek, DALKIA POLSKA SOLUTIONS Sp. z o.o.

W programie nie zabrakło także debat. Pierwszą z nich: „Najnowsze trendy transformacji energetycznej w przemyśle w Polsce i Europie” moderował Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Technologii Paliw i Energii, a uczestnikami byli:

 • Jacek Chodkowski, prezes Dalkia Polska
 • Piotr Popa, ekspert ds. public affairs, Grupa Żywiec S.A.
 • Szymon Walkowski, dyrektor ds. efektywności, Rafineria Gdańska Sp. z o.o.
 • Artur Wronkowski, partner, Rinno Power, A-RES

Drugiego dnia dyskusję: „Znaczenie biomasy, biometanu i biogazu w transformacji zakładu energetycznego” prowadził Daniel Raczkiewicz, członek zarządu Energynat Solutions Sp. z o.o. W debacie znaleźli się:

 • Anita Bednarek, group energy and sustainability manager, GOODVALLEY
 • Michał Świerczyński, dyrektor handlowy, członek zarządu, DALKIA POLSKA SOLUTIONS Sp. z o.o.
 • Michał Tarka, dyrektor generalny Polskiej Organizacji Biometanu
 • Dariusz Bojsza, prezes zarządu ISEE
 • Jarosław Hermaszewski, prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.