W myśl koncepcji uczenia się przez całe życie chętnie uczestniczę w różnego rodzaju dokształcania, w szczególności prowadzonym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod kształcenia, w tym: e-learningu.

Koncepcja Life Long Learning jest wiodącym elementem strategii lizbońskiej, ogłoszonej w 2000 roku przez Unię Europejską. Zgodnie z jej treścią edukacja jest jedną z najważniejszych składowych prowadzących do tego, aby gospodarka UE stała się najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką na świecie. Ludność natomiast ma się stać społeczeństwem wiedzy. Idea edukacji przez całe życie pojawiła się już na początku XX wieku. Jednakże jako uniwersalna i humanistyczna koncepcja ukształtowana została w latach 70-tych przy udziale UNESCO. Zakładała, że „każdy człowiek ma prawo i powinien uczyć się przez całe swoje życie”. Jednakże nastały czasy kryzysu gospodarczego i idea doczekała się odrodzenia dopiero w latach 90-tych (publikacja UNESCO). Następnie ogłoszono strategię lizbońską, w której podano dokładną definicję Life Long Learning: „wszelkie działania związane z uczeniem się przez całe życie, zmierzające do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej i/lub związanej z zatrudnieniem” (http://www.pi.gov.pl/PARP/).

Pomysł Samorządowej Akademii Finansów daje szansę uzupełnienia lub zweryfikowania swojej wiedzy w zakresie finansów samorządowych. Jak zauważyłem, w programie kształcenia są praktycznie wszystkie najważniejsze kwestie nurtujące samorządowców, a zwłaszcza służby finansowe. Chętnie wezmę udział w tym szkoleniu.

Link do strony akademii: http://saf.ews21.pl/index.php?page=program

Zapraszam do dyskusji na forum.