Na łamach kwartalnika Wodociągi Polskie ukazał się mój nowy artykuł pt.: Budynek mieszkalno-usługowy – wyjątkowe przedsięwzięcie ZWiK Sława sp. z o.o.

Opisuję w nim przesłanki tej inwestycji oraz wartość dodaną, którą wniósł w środowisku sławskim.

Procesy inwestycyjne zachodzące w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych z natury dotyczą budowy infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. To na budowie nowych sieci: sanitarnej i wodociągowej oraz ich modernizacji skupiają się przedsiębiorstwa, dodatkowo modernizując istniejące oczyszczalnie ścieków czy budując nowe ujęcia wody. W Sławie poszliśmy krok dalej…

link do całego artykułu:

Budynek mieszkalno-usługowy