XXX FORUM EKONOMICZNE

„Europa w poszukiwaniu przywództwa”

Karpacz, 7 – 9 września 2021W dniach 7-9 września 2021 r. miałem przyjemność uczestniczyć w XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.  


Podczas Forum odbył się panel dyskusyjny pt.: Udział sektora prywatnego w reorganizacji systemu edukacji.

Miałem przyjemność poprowadzić dyskusję jako moderator.