W dniach 28-30 września 2021 roku uczestniczyłem w Konferencji nt.: „Metod zagospodarowania osadów ściekowych”. Branżowa konferencja podczas, której poznaję jak nowocześnie prowadzić przedsiębiorstwo wod-kan.



Kilka słów o konferencji

Szanowni Państwo,
Kolejna, już 15 edycja międzynarodowej konferencji na temat: „Metody zagospodarowania osadów ściekowych”, realizowana w rozszerzonej formule obejmującej obszerne spektrum problematyki tego specyficznego rodzaju gospodarki odpadami, ponownie trafia na wybrzeże Bałtyku, ponownie do Kołobrzegu i tego samego ekskluzywnego hotelu Seaside Park położonego tuż na brzegiem Bałtyku. Tym samym będzie kolejna okazja, aby bezpośrednio spojrzeć na wody Bałtyku, największej polskiej zlewni wód powierzchniowych, a jednocześnie od kilku lat regionu tak trendy w wyborach wakacyjnych urlopów naszych rodaków. Dla nas, ludzi z branży, będzie to przede wszystkim okazja, aby kolejny raz w otoczeniu szumu fal Bałtyku, patrząc poprzez pryzmat współczesnej, nowoczesnej gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi, dyskutować o szeregu problemach, które finalnie decydują o jego czystości. W gronie zaproszonych znakomitych prelegentów, z kraju i zagranicy, będziemy dyskutować o oczekujących nas zmianach prawa unijnego i krajowego, o uwarunkowaniach i optymalnych technologiach zagospodarowania osadów ściekowych dla różnej skali wielkości oczyszczalni ścieków, wdrażania współczesnych trendów wskazujących osady, jako źródło cennych surowców i substancji, spoglądając jednocześnie na doświadczenia innych krajów UE oraz rozważając możliwości rozwoju i szanse pozyskania niezbędnych funduszy w tym celu. Obok referatów przewidziano także interesujący panel dyskusyjny a w aneksie konferencji zaplanowano wizytę w Goleniowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. w Goleniowie, gdzie będzie okazja zapoznać się z realizowaną tam inwestycją i interesującym rozwiązaniem w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych, jako źródła biogazu przekształcanego w energię elektryczną dla potrzeb własnych oczyszczalni i certyfikowanego nawozu.Gwarantując wysoki poziom, obszerny program i aktualność podejmowanej problematyki 15-tej edycji konferencji, planowanej w Kołobrzegu w dniach 28 do 30 września 2021 r., w imieniu Rady Programowej serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

Więcej o konferencji: https://osadysciekowe.abrys.pl