Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem sektorowym działającym w branży wod-kan. Największym obiektem Zakładu jest Oczyszczalnia Ścieków w Sławie. Jest to nowoczesny obiekt, na którym są realizowane procesy oczyszczania ścieków komunalnych z jednoczesnym systemem transportu oczyszczonych ścieków na specjalnie do tego przygotowane poletka filtracyjne. Oczyszczalnia Ścieków w Sławie jest obiektem w części zautomatyzowanym, wyposażonym w wiele urządzeń zasilanych energią elektryczną. Aby zmniejszyć koszty zakupu energii elektrycznej, podjęto szereg działań zmierzających do ograniczenia poboru energii z sieci energetycznej.
W artykule opisano dwa projekty, które w założeniu mają zabezpieczyć Oczyszczalnię Ścieków w energię elektryczną wytwarzaną z własnych zasobów, bez konieczności jej zakupu u operatora: budowa kompletnego systemu energetycznego i budowa farmy fotowoltaicznej.


Zamknięta komora fermentacyjne i zbiornik biogazu.
Elektrownia fotowoltaiczna 200 KW.

Link do artykułu: http://hermaszewski.glogow.pl/wp-content/uploads/2022/02/3.-Samowystarczalnosc-energetyczna-OS-w-Slawie.pdf