strategia, hasło

Podczas warsztatów nad sformułowaniem misji dla Głogowa studenci często podkreślali następujące wyróżniki: Głogów miasto historyczne, Głogów centrum miedziowe, Głogów i odbudowana Starówka. Ale też pojawiały się takie  hasła jak: Głogów miastem bez perspektyw, Głogów wyludniający się. Zbierając jednak te pozytywne wyróżniki Głogowa proponuję autorską misję dla Głogowa: „Głogów. Historia i perspektywa.” Jestem przekonany, że Głogów ma perspektywy rozwojowe. Propozycja nowej misji jest ściśle powiązana z logiem czy znakiem wyróżniającym nasz ośrodek. Hasło „Głogów tutaj znajdziesz pieniądze” nie pasuje do naszych uwarunkowań i jest formą „pobożnych życzeń”. Znak graficzny użyty w tym haśle, w żaden sposób nie nawiązuje do naszej historii, kultury, tożsamości czy potencjału. Futurystyczny znak graficzny kojarzy się jedynie z rondami Głogowa.

W nowej propozycji mocno podkreślam nasz największy potencjał, czyli historię. Głogów ma bogatą historię, która powinniśmy eksponować. Propozycja znaku graficznego, czyli „G” z herbu Głogowa oraz końcówka zapisane czcionką historyczną podkreśla naszą identyfikację z przeszłością. Budowaniu pozytywnych skojarzeń na przyszłość ma służyć użyty kolor czcionki (kolor miedziowy) oraz napis w perspektywie. Chciałbym aby ktoś kiedyś na prawdę zastanowił się nad tym, co nas ma wyróżniać od np. Lubina, Polkowic, Nowej Soli czy innych miast porównywalnych do Głogowa (Kędzierzyn Koźle, Stalowa Wola, czy Gniezno – w najbliższym czasie przedstawię taką analizę porównawczą).

Poniżej załączam propozycje studentów na Kartkę z pozdrowieniami z Głogowa: