Materiały dydaktyczne:

Wykład 1. – Koncepcja zarządzania strategicznego jst

Wykład 2. – Istota rozwoju lokalnego

Wykład 3. – Rządzić inaczej

Wykład 4. – Znaczenie misji w rozwoju

Ściąga do analizy dochodów i wydatków budżetu gminy