Analiza porównawcza, analiza wskaźnikowa

Analiza porównawcza gmin dokonywana na podstawie wskaźników służących do oceny sytuacji finansowej gmin, z pewnością stanowi istotny element w procesach analitycznych, wspomagających proces podejmowania decyzji. Jak Głogów na tle gmin porównywalnych wygląda możecie sami ocenić.

Uzasadnienie wyboru gmin do analiz porównawczych:

Stalowa Wola – miasto wg kryteriów podstawowych, najbardziej profilem zbliżone do Głogowa, zarówno liczba mieszkańców jak i wskaźnik dochodów na 1 mieszkańca wskazują miasto Stalowa Wola jako najbardziej dopasowany obiekt badawczy.

Gniezno – miasto wg kryterium administracyjnego i liczby mieszkańców podobna do Głogowa. Pomimo, że Gniezno, ze względu na wskaźnik dochodów na 1 mieszkańca zaliczane jest do kategorii miast o najniższych dochodach, to dodatkowe kryterium wyboru czyli charakter gminy (historyczne) skłania do wyboru tego miasta do analiz porównawczych z miastem Głogów.

Lubin – miasto wg kryterium administracyjnego takie samo, liczba mieszkańców o 9,5% większa, natomiast budżet na mieszkańca o 5% niższy, jednak lokalizacja w sąsiedztwie oraz zagłębiu miedziowym powoduje, że miasta te stanowią dopasowane obiekty porównawcze.

Tabela 1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem (Wb1)   (w %)

Nazwa JST

Wb1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GŁOGÓW

95,7

97,8

93,6

92,6

93,7

90,7

89,3

LUBIN

97,3

96,1

91,6

98,9

97,0

95,7

98,3

STALOWA WOLA

94,1

95,2

92,9

93,5

94,1

89,0

80,9

GNIEZNO

96,3

94,9

95,2

95,3

92,4

91,1

96,3

 

Źródło: na podstawie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=272971 [dostęp: 25.05.2012]

 

Tabela 2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem (Wb3)  (w %)

Nazwa JST

Wb3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GŁOGÓW

7,8

11,0

11,6

20,1

18,8

9,7

8,6

LUBIN

2,4

21,8

15,7

23,6

17,1

4,4

8,7

STALOWA WOLA

6,0

16,7

19,7

18,4

14,5

10,9

6,8

GNIEZNO

10,2

8,7

10,2

11,5

8,1

-3,0

-0,4

 

Źródło: na podstawie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=272971 [dostęp: 25.05.2012]

 

Tabela 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (Wb4) (w %)

Nazwa JST

Wb4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GŁOGÓW

18,2

20,7

24,2

14,1

27,8

28,3

24,9

LUBIN

7,0

27,7

22,6

17,6

24,5

8,4

28,5

STALOWA WOLA

12,4

18,8

25,0

31,2

16,4

26,7

27,4

GNIEZNO

7,8

16,7

17,2

21,6

20,6

15,6

9,0

 

Źródło: na podstawie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=272971 [dostęp: 25.05.2012]

 

Tabela 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne (Wb5) (w %)

Nazwa JST

Wb5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GŁOGÓW

48,0

46,1

41,7

42,4

39,6

41,5

41,5

LUBIN

50,9

48,9

47,8

46,6

47,9

46,8

47,9

STALOWA WOLA

62,2

51,6

45,2

45,7

45,6

47,8

45,9

GNIEZNO

42,2

39,2

35,4

35,7

35,7

35,2

34,4

 

Źródło: na podstawie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=272971 [dostęp: 25.05.2012]

 

Tabela 5. Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów majątkowych w wydatkach majątkowych tzw. „wskaźnik samofinansowania” (Wb7) (w %)

Nazwa JST

Wb7

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GŁOGÓW

61,7

58,1

68,9

230,2

86,8

59,4

72,2

LUBIN

71,9

89,9

108,7

154,0

77,5

103,3

29,1

STALOWA WOLA

96,2

118,4

109,9

72,8

131,0

77,0

92,7

GNIEZNO

190,4

80,4

85,2

70,5

72,2

34,3

34,6

 

Źródło: na podstawie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=272971 [dostęp: 25.05.2012]

 

Tabela 6. Transfery bieżące na mieszkańca (Wl1) (w zł)

Nazwa JST

Ludność (stan na dz. 31.12.2010)

WB1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GŁOGÓW

67 613

477,43

548,24

599,91

642,19

708,31

672,64

741,38

LUBIN

74 045

486,11

545,25

569,19

603,70

619,21

659,82

711,00

STALOWA WOLA

63 371

532,89

647,87

726,94

739,86

778,69

824,05

914,41

GNIEZNO

69 483

584,57

675,65

745,59

814,43

804,34

879,94

939,20

 

Źródło: na podstawie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=272971 [dostęp: 25.05.2012]

 

Tabela 7. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (Wl2)  (w zł)

Nazwa JST

Ludność (stan na dz. 31.12.2010)

WB1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GŁOGÓW

67 613

133,06

208,21

260,11

523,22

538,66

268,59

258,76

LUBIN

74 045

38,48

483,05

350,74

597,97

472,52

122,99

251,22

STALOWA WOLA

63 371

79,63

300,20

456,15

435,98

354,48

276,03

205,82

GNIEZNO

69 483

140,49

135,70

177,03

213,68

163,69

-61,24

-9,30

 

Źródło: na podstawie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=272971 [dostęp: 25.05.2012]

 

Tabela 8. Zobowiązania ogółem na mieszkańca (Wl3) (w zł)

Nazwa JST

Ludność (stan na dz. 31.12.2010)

WB1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GŁOGÓW

67 613

382,70

507,22

703,25

584,22

512,04

730,16

1023,49

LUBIN

74 045

563,52

598,08

582,44

450,84

564,77

480,53

1265,09

STALOWA WOLA

63 371

177,10

100,40

48,52

278,55

116,07

281,35

398,58

GNIEZNO

69 483

51,52

38,37

114,52

208,28

246,63

554,74

696,66

 

Źródło: na podstawie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=272971 [dostęp: 25.05.2012]

 

Tabela 9. Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem (Wz1) (w %)

Nazwa JST

WB1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GŁOGÓW

22,5

26,7

31,3

22,4

17,8

26,5

34,0

LUBIN

35,4

26,9

26,0

17,8

20,4

17,2

44,1

STALOWA WOLA

13,4

5,6

2,1

11,7

4,8

11,1

13,1

GNIEZNO

3,7

2,5

6,6

11,2

12,2

26,9

32,0

 

Źródło: na podstawie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=272971 [dostęp: 25.05.2012]

 

Tabela 10. Obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę zadłużenia (Wz3) (w %)

Nazwa JST

WB1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GŁOGÓW

10,6

6,7

5,2

7,1

5,4

5,7

5,6

LUBIN

7,8

6,0

5,8

4,7

3,7

4,0

3,6

STALOWA WOLA

5,5

4,9

2,8

1,5

6,8

2,5

2,5

GNIEZNO

1,9

1,6

1,7

2,1

3,3

4,8

9,5

 

Źródło: na podstawie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=272971 [dostęp: 25.05.2012]

 

Tabela 11. Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem (Wz7) (w %)

Nazwa JST

WB1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

GŁOGÓW

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

LUBIN

0,6

0,0

6,5

0,0

0,6

0,0

0,0

STALOWA WOLA

27,3

16,2

6,1

2,7

2,7

1,9

1,0

GNIEZNO

0,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Źródło: na podstawie http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=1902&id=272971 [dostęp: 25.05.2012]