W tym kwartalniku prezentuję kompleksową, uniwersalną instalację przetwarzania osadu komunalnego. Przetwarzanie osadu komunalnego rozpoczyna się od procesu mieszania różnych substratów (osad nadmierny jest kluczowym składnikiem), następnie fermentacji metanowej, produkcji biogazu, wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej, a w końcowej fazie przekształcenie pofermentu w produkt gotowy (polepszacz glebowy). Tym samym pozbywamy się odpadu (osad ściekowy) a zyskujemy produkt (mineralno-organiczny użyźniacz glebowy).

Pełna treść artykułu w załączeniu.