W dniach 12-13 października 2021 r. miałem przyjemność uczestniczyć w 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Międzynarodowy Kongres ENVICON jest z pewnością największym i najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym ochrony środowiska w Polsce. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych czy organizacji branżowych. Silnie reprezentowani są także członkowie administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.


OBRADY KONGRESU PORUSZAJĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
– Europejski Zielony Ład i polska droga do jego osiągnięcia
– Gospodarka odpadami: recycling, circular economy, potencjał energetyczny, bioodpady, rozszerzona odpowiedzialność producentów,
– Gospodarka wodna: efektywność instalacji, susza, retencja, mikroplastiki
– Ochrona klimatu
Kongres jest doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń, stwarza płaszczyznę do rozmów pomiędzy samorządem, biznesem a nauką. Różnorodność tematów prezentowanych podczas Kongresu pokazuje jak kompleksowo należy traktować ochronę środowiska, a także fakt, iż każdy z nas jest istotnym elementem tego systemu.

Więcej informacji: 25. edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON (abrys.pl)