Właśnie otrzymałem super wiadomość: nasza praca nad zgłoszeniem patentowym wynalazku znalazła swoje formalne zgłoszenie. Numer zgłoszenia: P.445244 z pewnością celowo tak łatwy do zapamiętania.

Wspólnie z dr hab. Magdaleną Zabochnicką Profesor PCz. złożyliśmy wniosek o udzielenie patentu na wynalazek pn.: Sposób całorocznej produkcji biomasy roślin wodnych i urządzenie do uprawy roślin wodnych.

Jest to zwieńczenie naszych kilkumiesięcznych badań nad produkcją biomasy w specjalnych do tego stawach hodowlanych.

Przedmiotem wynalazku jest system zawierający urządzenie do uprawy roślin wodnych i sposób produkcji biomasy z roślin wodnych. Uprawiane są rośliny wodne pływające na powierzchni lub w toni wodnej i rosnące w ściekach oczyszczonych słodkich jak, słonawych i słonych, jak np. z rodzaju Spirodela, Wolffia, Landoltia, Wolfiella, Lemna, które obejmują wiele gatunków lub glony.

Stawy do uprawy biomasy stanowią element infrastruktury, która ma prowadzić do przemysłowej produkcji biomasy na bazie rzęsy wodnej. Wynalazek opisuje sposób uprawy tj. odżywiania, mieszania i dotleniania organizmów wodnych a także pełną instalację urządzeń do stymulacji światłem, dogrzewaniem i osłoną prowadzonej uprawy.

Mam nadzieję, że wynalazek znajdzie swoje praktyczne zastosowanie, a wyprodukowana w nim biomasa będzie strategicznym substratem w produkcji biogazu.