Wieloletnia prognoza finansowa dla większości gmin staje się koszmarem. Od 2014 roku będą funkcjonowały indywidualne wskaźniki zadłużenia gminy, a rok 2011 jest pierwszym, który te wskaźniki (w większości przypadków) pogarsza. Już wiele gmin myśli o tym co zrobić, aby spełnić wymogi ustawowe. W Sławie taki pomysł mamy i go konsekwentnie realizujemy.

Przede wszystkim dokonaliśmy restrukturyzacji długu. Polega ona na tym, że zadłużenie drogie (marża banku) i średnioterminowe (do 5 lat) zamieniliśmy na zadłużenie tańsze i długoterminowe (do 15 lat) z pięcioletnią prolongatą w spłacie. Pozwala nam to na „zejście” ze wskaźnikami do progów wymaganych nowymi przepisami, ale też daje rezerwę i gwarancję na realizację, corocznie, inwestycji na poziomie ok 10-15 % rocznych wydatków ogółem. Dodatkowo, dzięki procesowi restrukturyzacji zadłużenia, tanie długoterminowe zadłużenie zostało powiększone o kwotę pozwalającą, jednorazowo, przeprowadzić termomodernizację dwóch placówek oświatowych (i być może urzędu miejskiego). Bez koncepcji restrukturyzacyjnej zaciągnięcie dodatkowych 3 mln zł na inwestycje termomodernizacyjne  było by niemożliwe.

Nasza restrukturyzacja nałożyła się z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. Przy okazji prywatyzacji część gminnego długu została przejęta przez nowy podmiot.

Reasumując, dzięki restrukturyzacji i prywatyzacji, ta powiększona część długu (wspomniane 3 mln zł na termomodernizację) została skompensowana przekazaniem długu do spółki (2,71 mln). Czyli zadłużenie gminy realnie zwiększy się o 300 tys. zł, ale inwestycje będą wykonane na poziomie 3 mln zł z odroczonym terminem spłaty.

W załączeniu prezentacja koncepcji restrukturyzacyjnej gminy Sława.

WPF Sława