Zajmując się zarządzaniem menedżerskim w jednostkach samorządu terytorialnego od dawna nie mogę się zgodzić z misją Głogowa zdefiniowaną jako „Głogów tutaj znajdziesz pieniądze”. Sam metodologia sformułowania misji jak i jej oddźwięk nie przedstawia filozofii rozwojowej Głogowa. Powinna być ona zredefiniowana. Propozycją może być: „Głogów na mapie Europy”.