W tym miejscu chciałby stworzyć swój kącik wydawniczy. Ponieważ mam już opublikowanych kilkanaście artykułów w wydawnictwach naukowych, myślę że dobrym pomysłem będzie ich prezentacja. Rozumiem, że nie wszystkim będzie się je dobrze czytało, ale z pewnością każdy kogo dana tematyka zainteresuje, będzie mógł z tego dorobku skorzystać.Pierwsze artykuły zacząłem pisać jeszcze będąc słuchaczem studiów doktoranckich. W tym okresie zostały napisane następujące artykuły:

1. Towarnicka H., Hermaszewski J., Projekt inwestycyjny AQUAPARK jako przykład współdziałania w gminie Polkowice. W: Współdziałanie strategiczne w gospodarce. Prace Naukowe nr 786. Wrocław: AE 1998, s. 244-256 – link do artykułu Aquapark współdziałanie

2. Hermaszewski J., Towarnicka H.: System rozliczania kosztów w Kompleksie Rekreacyjno-Rehabilitacyjnym Aquapark w Polkowicach. W: Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Politechnika Częstochowska 1999. Materiały konferencyjne, s. 137-148 – link do artykułu Aquapark-rozliczanie kosztów

3. Towarnicka H., Hermaszewski J.: Zarządzanie finansami w Aquaparku w Polkowicach. W: Zarządzanie finansami w transformacji przedsiębiorstw. Red. T.Jajuga i T.Słoński. Prace Naukowe nr 837. Wrocław: AE 1999, s. 358-365 – link do artykułu Aquapark-zarządzanie finansami

4. Towarnicka H., Hermaszewski J., Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny Aquapark w Polkowicach. Aspekty marketingowe. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. red. J.Lewandowski. Politechnika Łódzka 1998. Materiały konferencyjne cz. II, s. 589-597 – link do artykułu Aquapark-aspekty marketingowe

5. Hermaszewski J., Towarnicka H.: Dylematy z obszaru zarządzania inwestycjami samorządowymi. W: Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka. Red. T.Jajuga, W.Pluta. Prace Naukowe nr 965. Wrocław: AE 2003, s.530-539.

W tym miejscu chylę czoła mojej Pani promotor Prof. zw. dr hab. Halinie Towarnickiej, która w większości musiała wręcz mnie zmuszać do pisania tych artykułów. Dzisiaj, po latach uważa, że najwięcej jej zawdzięczam w swojej karierze naukowej. Gdyby nie determinacja Pani promotor i moja pokora to chyba bym tego „dr” nie zrobił. Pracę doktorską obroniłem 15 grudnia 2003 r. Tezy pracy doktorskiej oraz autoreferat prezentuję poniżej:

6. Tezy pracy doktorskiej – link do artykułu Tezy pracy doktorskiej

7. J.Hermaszewski, Autoreferat – obrona pracy doktorskiej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, Wrocław 15.12.2003 r. – link to artykułu Autoreferat-praca doktorska

Kolejne lata to mała przerwa. Dopiero moja aktywność naukowa nabrała tempa z momentem zatrudnienia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. W okresie 2005-2010 wydałem jedną monografię, w trzech publikacjach zbiorowych byłem redaktorem lub współredaktorem, oraz napisałem 9 referatów.

Listę artykułów po  2005 r. przedstawiam poniżej:

6. Hermaszewski J., Nowatorskie rozwiązania w ewidencji księgowej – doświadczenia głogowskie, Skarbnik i Finanse Publiczne, listopad 2006

7. Hermaszewski J., Wpływ inwestycji na rozwój gminy – doświadczenia Polkowic, wyd. PWSZ w Głogowie, Głogów 2005 (monografia)

8. Hermaszewski J., Istota inwestycji lokalnych i ich rola w rozwoju gminy, W:  Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, red. M. Adamowicz, wyd. PWZS w Białej Podlasce, Biała Podlaska 2006 – link do artykułu Istota inwestycji

9. Hermaszewski J., Ekonomiczne czynniki rozwoju gminy, W: Głogów. W poszukiwaniu źródeł rozwoju, red. J.Hermaszewski, wyd. Głogowskie Towarzystwo Naukowe, Głogów 2007  – link do artykułu Ekonomiczne czynniki


10. Hermaszewski J., Znaczenie strategii w rozwoju gminy, W: Głogów. Historia i perspektywy rozwoju, red. J.Hermaszewski, E.Czaińska, B.Kohlman, wyd. Głogowskie Towarzystwo Naukowe, Głogów 2009 – link do artykułu Znaczenie strategii


11. Hermaszewski J., Zarządzanie procesowe w samorządzie terytorialnym, W: Konferencja – Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, UE we Wrocławiu, Mysłakowice, wrzesień 2010 – link do artykułu Zarządzanie procesowe w samorządzie

12.  Hermaszewski J., Krok do sukcesu – procesowe zarządzanie projektami UE, W: Krok do sukcesu – zwiększenie potencjału dydaktycznego uczelni, red. J.Hermaszewski, wyd. PWSZ,Głogów 2010 – link do artykułu Krok do sukcesu


13. Hermaszewski J., Koncepcja zarządzania strategicznego w jednostce samorządu terytorialnego-problemy organizacyjne w: Finanse publiczne, red. J.Sokołowski, M.Sosnowski, A.Zabiński, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 112, Wrocław 2010 – link do artykułu Zarządzanie strategiczne – organizacja


14. Hermaszewski J., Koncepcja zarządzania strategicznego-aspekty finansowe, w: Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, red. E.Urbańczyk, wyd. PSZW, Bydgoszcz 2010 – link do artykułu Zarządzanie strategiczne – finanse

15. Herberger J., Hermaszewski J., Przedsiębiorczość studentów PWSZ w Głogowie – badania własne, W: Głogów. Tu i teraz, red. J.Hermaszewski, E.Czaińska, B.Kohlman, wyd. Głogowskie Towarzystwo Naukowe, Głogów 2010 – link do artykułu Przedsiębiorczość … – JH i JH